THÔNG BÁO
LỊCH THI TUẦN 11
(11/12/2018 3:22:54 PM)
LỊCH THI TUẦN 11 VÀ LỊCH THI LẦN 2 HỌC PHẦN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORKPLACE SINH VIÊN. CÁC BẠN CHÚ Ý THEO DÕI LỊCH NHÉ.
Bắt đầu từ hôm nay (9/11/2018), tất cả các thông tin về Thời khóa biểu, Lịch thi và các thông báo liên quan đến sinh viên đều được đăng ở Workplace ( https://www.workplace.com/). Sinh viên nào chưa nắm rõ thông tin tài khoản Workplace của mình thì liên hệ với thầy Phan Thanh Vũ - Ban Đào tạo để được hướng dẫn.
Nhấn vào bên dưới để xem Kế hoạch chi tiết
Lịch thi tuần 10 Lần 1
(11/5/2018 3:21:12 PM)
Nhấn vào bên dưới để xem lịch thi chi tiết
Nhấn vào bên dưới để xem chi tiết thời khóa biểu https://drive.google.com/drive/folders/1qnrJ5ChnZ0IeYXzgddGC3vE3ks8oQbgx?usp=sharing
LỊCH THI TUẦN 9 LẦN 2
(11/1/2018 3:34:38 PM)
NHẤN VÀO BÊN DƯỚI ĐỂ XEM LỊCH THI CHI TIẾT
Lịch thi tuần 9
(10/26/2018 4:28:27 PM)
Nhấn vào bên dưới để xem chi tiết Lịch thi.
Nhấn vào bên dưới để xem chi tiết thời khóa biểu
LỊCH THI NGÀY 24/10/2018
(10/22/2018 4:41:59 PM)
Nhấn vào bên dưới để xem Lịch thi chi tiết

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: